Usługa niszczenia dokumentów papierowych, elektronicznych i towarów

Wiele firm w dzisiejszych czasach pracuje na dokumentach lub bazach, które zawierają dane wrażliwe. Są to poufne informacje dotyczące danych osobowych klientów lub zatrudnionych pracowników. Wyciek takich informacji może prowadzić do negatywnych konsekwencji wiążących się z wykorzystaniem ich w celu oszustwa czy kradzieży. Do przestrzegania zasad dotyczących poufności tego typu informacji zobowiązuje przedsiębiorców ustawa RODO - szereg norm reguluje metodę postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi. Niektórzy chcą też zabezpieczać się przed konkurencją, więc w specjalny sposób powinny być niszczone również towary.

NewCo w Szczecinie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z posiadanymi decyzjami. W zakresie naszych działań leży usługa niszczenia towarów, dokumentów papierowych i elektronicznych. W ramach wykonywanej usługi sporządzamy niezbędne dokumenty, takie jak:

• karta przekazania odpadów,
• protokół utylizacji.

shredded-paper-27849_1280png

Dzięki temu gwarantujemy Państwu całkowite bezpieczeństwo powierzonych nam materiałów. Na życzenie Klienta rejestrujemy cały proces na płycie DVD.