Laboratorium

Laboratorium przemysłowe powstało na przełomie września i października 2015 roku, jako specjalistyczne i profesjonalne wsparcie dla produkcji paliwa alternatywnego SRF i RDF wytwarzanego w Centrum Odzysku Zakładu Przetwarzania Odpadów i Produkcji Paliw Alternatywnych w Leśnie Górnym.
W celu zapewnienia jak najlepszej jakości paliw SRF i RDF laboratorium monitoruje poprzez badania ich jakość. Badany jest też skład fizyko-chemiczny surowców używanych do produkcji paliw.
Laboratorium prowadzi badania próbek paliw stałych według obowiązujących standardów zarówno pod względem stosowanych procedur jak i użytych norm.

Obecnie prowadzone są analizy:

Kaloryczność

Oznaczenie wilgotności

Oznaczenie zawartości popiołu

Oznaczenie strat prażenia

Oznaczenie zawartości chloru

Zgodnie z normami:

PN-ISO 1928:2002; PN-G-04513:1981

PN-80/G-04511; PN-ISO 579:2002; PN-ISO 687:2002

PN-ISO 1171:2002P

PN-EN 15169:2011

PN-ISO 587:2000

Laboratorium w ramach współpracy z Katedrą Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie brało udział w realizacji projektu opracowania technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

glass-307400_1280png

Nasze laboratorium jest otwarte na współpracę z innymi podmiotami w zakresie badań i analiz zgodnie z wyżej wymienionymi normami. Przyjmujemy zamówienia na badania, które obejmują analizy odpadów, odpadów komunalnych stałych, osadów, szlamów, bioodpadów, paliw stałych, w tym alternatywnych.