W trosce o naturę przetwarzamy a nie składujemy.

Przyjmowanie odpadów przemysłowych, komunalnych  odpadów posortowych oraz wielkogabarytowych do operacji odzysku.

Sprzedaż paliwa alternatywnego typu RDF (Refuse Derived Fuel - paliwo z odpadów) i SRF (Solid Recovered Fuel - stałe paliwo wtórne).

Zakład Przetwarzania Odpadów i Produkcji Paliw Alternatywnych

Innowacyjny Zakład Przetwarzania Odpadów w Szczecinie koło Polic

Spółka NewCo została powołana w listopadzie 2004 roku do prowadzenia szeroko pojętych działań proekologicznych. Jednym z naszych podstawowych zadań naszego szczecińskiego Zakładu jest wykorzystanie potencjału energetycznego, który znajduje się w przyjmowanych, a następnie przetwarzanych przez nas odpadach przemysłowych i komunalnych.

Ukryte zasoby energii

Dotychczasowym efektem naszej działalności jest wybudowanie w Szczecinie nowoczesnego Centrum Odzysku z w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną austriackiej firmy Lindner, sterowaną i zarządzaną poprzez numeryczne panele sterujące. Odpady przemysłowe i komunalne kierowane na linię przetwarzane są na paliwo alternatywne typu RDF. Produkcja paliw alternatywnych ogranicza w istotny sposób zużycie naturalnych źródeł energii.


Przyjmowanie odpadów

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do gmin, instytucji i przedsiębiorstw. Rozwiązuje ona Państwa problemy związane z obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. przepisem. Zakazuje on składowania śmieci i nieczystości przemysłowych i komunalnych, jeśli mają ciepło spalania powyżej 6 MJ/kg. Przyjmiemy te problematyczne materiały i korzystając z nowoczesnych technologii przekształcimy je w ekologicznie produkowane paliwo alternatywne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

image003png
logo_UEpng
KKKsmjpg