Centrum Odzysku

Pragniemy zaprezentować jedyne w naszym województwie nowoczesne Centrum Odzysku z linią technologiczną przetwarzającą odpady na stałe paliwa alternatywne typu RDF (skrót od Refuse Derived Fuel - paliwo z odpadów). To w pełni zautomatyzowany ciąg technologiczny, który z posortowanych odpadów komunalnych i przemysłowych, wytwarza stałe paliwo alternatywne RDF. Paliwo to jest wykorzystywane jako źródło energii w procesach technologicznych w cementowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach, co pozwala korzystającym z niego firmom na podnoszenie limitów wydzielania dwutlenku węgla bez ryzyka nakładania bolesnych kar finansowych. Moc przerobowa prezentowanej linii technologicznej to około 120 tys. ton odpadów rocznie. Wielkość ta daje wymierny efekt ekologiczny, zgodnie z naszym motto:

 • Budowa Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Budowa Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Budowa Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Budowa Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Budowa Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Budowa Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Centrum Odzysku - transformator
  Centrum Odzysku - transformator
 • Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
  Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym
 • Centrum Odzysku - hala załadunkowa
  Centrum Odzysku - hala załadunkowa
W trosce o naturę przetwarzamy a nie składujemy.

Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym nastąpiło w czasie wprowadzenia zakazu składowania odpadów komunalnych na składowiskach bez ich przetworzenia. Nasza firma chroni środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów, z których w toku produkcji przetwarzamy ponad 80% na paliwo alternatywne typu RDF.

Nowa ustawa o Ochronie Środowiska i Gospodarki Odpadami określa kierunki, wymogi i ograniczenia w dziedzinie gospodarowania odpadami dla obywateli, a przede wszystkim dla samorządów terytorialnych naszego kraju. Zgodnie z polskim prawodawstwem i hierarchią postępowania z odpadami zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 roku o odpadach: „Składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami”.

Widać więc wyraźnie, że proponowany przez NewCo sposób postępowania z odpadami wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez obowiązujące przepisy w kraju i Unii Europejskiej.