Geneza przedsięwzięcia

Spółka „NewCo” powstała w 2004 roku, w celu prowadzenia szeroko pojętych działań proekologicznych. Między innymi zajmowała się propagowaniem wykorzystania odpadów jako stałe paliwa alternatywne typu RDF. W latach 2007-2009 zajmowała się również importem tych paliw z rynku niemieckiego do Polski. Doświadczenia w tej materii pozwoliły na zgłębienie wiedzy w zakresie technologii produkcji paliw alternatywnych typu RDF, przepisów w handlu międzynarodowym odpadami i badań rynku paliw alternatywnych pod względem pozyskiwania surowców do produkcji i rynku ich odbiorców. To kilkuletnie doświadczenie pozwoliło właściwie zaplanować i przeprowadzić inwestycję z góry przemyślaną, tak od strony merytorycznej, technicznej, jak i handlowej.

recycling-160925_1280png

Na początku 2010 roku Spółka rozpoczęła działania mające na celu stworzenie w Polsce nowoczesnego Centrum Odzysku przetwarzającego odpady w taki sposób, aby były w całości zagospodarowane, a nie trafiały na składowiska. Jako miejsce planowanej inwestycji Spółka pozyskała grunt o obszarze 2 ha położony w Leśnie Górnym koło Polic, w bezpośredniej bliskości składowiska odpadów komunalnych. Umiejscowienie Centrum Odzysku w Gminie Police posiada wiele zalet, najważniejszą z nich jest zrozumienie aspektów ekologicznych naszych działań przez władze Gminy.
W maju 2011 roku Spółka uzyskała pozwolenie na budowę, inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2011 roku, a w marcu 2012 roku Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie instalacji do przetwarzania odpadów na paliwa alternatywne typu RDF.

Dotychczasowym efektem działań Spółki jest wybudowanie nowoczesnego Centrum Odzysku odpadów z instalacją do produkcji paliw alternatywnych typu RDF. Należy nadmienić, że dynamiczny wzrost zapotrzebowania na paliwa RDF na rynku polskim i niemieckim oraz innych rynkach europejskich, wręcz stwierdzenie deficytu tego źródła energii, wskazuje, iż wybrany kierunek jest właściwy.

Gorąco zapraszamy wszystkie gminy, instytucje i przedsiębiorstwa z naszego województwa do współpracy w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Pozwoli to Państwu rozwiązać problem z zagospodarowaniem odpadów w sposób inny niż składowanie.