Technologia

Projekt uzyskał dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, pod nazwą "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki NewCo poprzez zastosowanie w specjalistycznym centrum odzysku nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji paliw alternatywnych". Linia technologiczna wyprodukowana została w Austrii przez firmę Lindner. W 2013 roku dokonano jej modernizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne”. W efekcie wdrożenia obu projektów jest to linia w pełni zautomatyzowana, sterowana i zarządzana poprzez numeryczne panele sterujące obsługiwane przez wykwalifikowany personel techniczny.

Proces technologiczny oparty jest na bezpiecznym ekologicznie, mechanicznym przetwarzaniu odpadów, poddawaniu ich procesowi „inteligentnej” separacji na frakcje, w celu wyselekcjonowania frakcji palnych. Linia technologiczna napędzana jest silnikami elektrycznymi zasilanymi z własnego transformatora 15kV/400V poprzez specjalne szafy sterownicze.
Przyjmowane do Centrum Odzysku odpady do przetworzenia, po rozładunku trafiają bezpośrednio do linii produkcyjnej. Po przetworzeniu w linii technologicznej, gotowe paliwo RDF jest bezpośrednio odbierane i transportowane samochodami typu „walking floor” do odbiorców. To rozwiązanie ogranicza w wydatny sposób konieczność posiadania dużego zaplecza magazynowego na odpady.

 • Odpady przygotowane do procesu odzysku
  Odpady przygotowane do procesu odzysku
 • Załadunek odpadów do linii produkcyjnej
  Załadunek odpadów do linii produkcyjnej
 • Transport odpadów do rozdrabniacza
  Transport odpadów do rozdrabniacza
 • Wstępne rozdrabnianie odpadów
  Wstępne rozdrabnianie odpadów
 • Separacja frakcji niepożądanych z materiału
  Separacja frakcji niepożądanych z materiału
 • Końcowe rozdrabnianie i homogenizacja paliwa
  Końcowe rozdrabnianie i homogenizacja paliwa
 • Wyładunek gotowego paliwa RDF
  Wyładunek gotowego paliwa RDF

Załadunek odpadów do linii produkcyjnej odbywa się poprzez lej zasypowy wyposażony w automatyczne czujniki regulujące szybkość podawania odpadów do linii. Z leja zasypowego odpady transportowane są do potężnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, który rozdrabnia odpady do wielkości około 80 mm, następnie poddawane one są działaniu zespołu separatorów, które ze strumienia materiału odseparowują wszystkie elementy niepalne, takie jak: metale, kamienie, gruz, piasek, szkło, popiół itp. Po procesie separacji frakcji niepożądanych, materiał poddawany jest końcowemu rozdrabnianiu i homogenizacji, dopasowując rozmiar paliwa w zależności od potrzeb odbiorcy. Wszystkie elementy linii są ze sobą sprzężone i sterowane przez komputer centralny, tak aby szybkość produkcji paliwa była optymalna pod względem wydajności i jakości.

Dzięki tej innowacyjnej technologii, którą wdrożyła spółka NewCo, odpady, które do tej pory trafiały na składowiska, staną się źródłem paliwa. Produkcja tych paliw ogranicza w istotny sposób zużycie naturalnych źródeł energii i jest bardzo konkurencyjna cenowo w stosunku do innych źródeł energii.