Przyjmowane odpady

Lp.Kod odpadu Rodzaj odpadu
  1 02 01 01Osady z mycia i czyszczenia
  2 02 01 03Odpadowa masa roślinna
  3 02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
  4 02 01 07Odpady z gospodarki leśnej
  5 02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych
  6 02 01 99Inne niewymienione odpady
  7 02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  8 02 02 99Inne niewymienione odpady
  9 02 03 02Odpady konserwantów
 10 02 03 03Odpady poekstrakcyjne
 11 02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 12 02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 13 02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
 14 02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
 15 02 03 82Odpady tytoniowe
 16 02 03 99Inne niewymienione odpady
 17 02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 18 02 04 80Wysłodki
 19 02 04 99Inne niewymienione odpady
 20 02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
 21 02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 22 02 05 99Inne niewymienione odpady
 23 02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 24 02 06 02Odpady konserwantów
 25 02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 26 02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
 27 02 06 99Inne niewymienione odpady
 28 02 07 02Odpady z destylacji spirytualiów
 29 02 07 03Odpady z procesów chemicznych
 30 02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 31 02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 32 02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
 33 02 07 99Inne niewymienione odpady
 34 03 01 01Odpady kory i korka
 35 03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
 36 03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
 37 03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 38 03 01 99Inne niewymienione odpady
 39 03 02 99Inne niewymienione odpady
 40 03 03 01Odpady z kory i drewna
 41 03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
 42 03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
 43 03 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych
 44 03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
 45 03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
 46 03 03 99Inne niewymienione odpady
 47 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
 48 04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
 49 04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania
 50 04 01 99Inne niewymienione odpady
 51 04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
 52 04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
 53 04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
 54 04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
 55 04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
 56 04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
 57 04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
 58 04 02 99Inne niewymienione odpady
 59 05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
 60 05 01 17Bitum
 61 05 01 99Inne niewymienione odpady
 62 06 01 99Inne niewymienione odpady
 63 06 02 99Inne niewymienione odpady
 64 06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
 65 06 06 99Inne niewymienione odpady
 66 06 13 03Czysta sadza
 67 06 13 99Inne niewymienione odpady
 68 07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
 69 07 01 99Inne niewymienione odpady
 70 07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
 71 07 02 13Odpady tworzyw sztucznych
 72 07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
 73 07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
 74 07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
 75 07 02 99Inne niewymienione odpady
 76 07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
 77 07 03 99Inne niewymienione odpady
 78 07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
 79 07 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
 80 07 04 99Inne niewymienione odpady
 81 07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
 82 07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
 83 07 05 99Inne niewymienione odpady
 84 07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
 85 07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju
 86 07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek
 87 07 06 99Inne niewymienione odpady
 88 07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
 89 07 07 99Inne niewymienione odpady
 90 08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
 91 08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
 92 08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
 93 08 01 99Inne niewymienione odpady
 94 08 02 01Odpady proszków powlekających
 95 08 02 99Inne niewymienione odpady
 96 08 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
 97 08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
 98 08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
 99 08 03 99Inne niewymienione odpady
100 08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
101 08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
102 08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
103 08 04 99Inne niewymienione odpady
104 09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
105 09 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
106 09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
107 09 01 99Inne niewymienione odpady
108 10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
109 10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
110 12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
111 12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
112 12 01 99Inne niewymienione odpady
113 15 01 01Opakowania z papieru i tektury
114 15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
115 15 01 03Opakowania z drewna
116 15 01 05Opakowania wielomateriałowe
117 15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
118 15 01 09Opakowania z tekstyliów
119 15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
120 16 01 03Zużyte opony
121 16 01 06Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
122 16 01 19Tworzywa sztuczne
123 16 01 22Inne niewymienione elementy
124 16 01 99Inne niewymienione odpady
125 16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
126 16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
127 16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
128 16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
129 16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
130 16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
131 16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
132 16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
133 17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
134 17 01 82Inne niewymienione odpady
135 17 02 01Drewno
136 17 02 03Tworzywa sztuczne
137 17 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
138 17 03 80Odpadowa papa
139 17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
140 19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
141 19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
142 19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
143 19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
144 19 02 99Inne niewymienione odpady
145 19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
146 19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
147 19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
148 19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
149 19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
150 19 05 99Inne niewymienione odpady
151 19 08 01Skratki
152 19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
153 19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
154 19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
155 19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
156 19 08 99Inne niewymienione odpady
157 19 09 04Zużyty węgiel aktywny
158 19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
159 19 09 99Inne niewymienione odpady
160 19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
161 19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
162 19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
163 19 11 99Inne niewymienione odpady
164 19 12 01Papier i tektura
165 19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
166 19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
167 19 12 08Tekstylia
168 19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
169 19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
170 19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
171 19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
172 19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
173 19 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
174 20 01 01Papier i tektura
175 20 01 10Odzież
176 20 01 11Tekstylia
177 20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne
178 20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
179 20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
180 20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 31
181 20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
182 20 01 39Tworzywa sztuczne
183 20 01 41Odpady zmiotek wentylacyjnych
184 20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
185 20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
186
 20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
187 20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
188 20 03 02Odpady z targowisk
189 20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
190 20 03 07Odpady wielkogabarytowe
191 20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach