W trosce o naturę przetwarzamy a nie składujemy.

Przyjmowanie odpadów komunalnych i przemysłowych do operacji odzysku

Sprzedaż paliwa alternatywnego typu RDF (Refuse Derived Fuel - paliwo z odpadów)

Zakład Przetwarzania Odpadów i Produkcji Paliw Alternatywnych

Spółka NewCo została powołana w listopadzie 2004 roku do prowadzenia szeroko pojętych działań proekologicznych. Jednym z naszych podstawowych zadań jest wykorzystanie potencjału energetycznego znajdującego się w odpadach.

Dotychczasowym efektem naszej działalności jest wybudowanie nowoczesnego Centrum Odzysku Odpadów z w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną, austriackiej firmy Lindner, sterowaną i zarządzaną poprzez numeryczne panele sterujące. Odpady komunalne i przemysłowe kierowane na linię, przetwarzane są na paliwo alternatywne typu RDF. Produkcja tych paliw ogranicza w istotny sposób zużycie naturalnych źródeł energii.

Naszą ofertę kierujemy do gmin, instytucji i przedsiębiorstw. Rozwiązuje ona Państwa problemy związane
z obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. przepisem zakazującym składowania odpadów, jeśli mają ciepło spalania
powyżej 6 MJ/kg.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.