Kontakt

biuro / adres do korespondencji:

NewCo Sp. z o.o.
Leśno Górne 11
72-004 Tanowo

tel.: +48 91 333 21 29

Asystent zarządu:
Wanda Jankowska
tel.: +48 533 622 335
e-mail: wanda.jankowska@newco.com.pl

Dyrektor produkcji:
Aleksander Ferdyn
tel.: +48 501 361 855
e-mail: newco-aleksander@wp.pl

Centrum Odzysku Zakład Przetwarzania Odpadów
i Produkcji Paliw Alternatywnych
Leśno Górne 13
72-004 Tanowo

"NewCo" Sp. z o.o., ul. Somosierry 5e, 71-179 Szczecin | NIP 852-244-68-51 | Regon 812737901
KRS 0000224052 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 651.000,00 PLN, kapitał wpłacony 651.000,00 PLN